Български English


Мощности

Производствена база
СТРОИТЕЛНА И ЛЕКА МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОТРАНСПОРТ

Производствена база

Производствената база на „Инфра Експерт”АД е разположена в гр. Бургас, Южна промишлена зона, местност „Комлушка низина“ и обхваща 4 хил. кв. м.

На територията й са обособени бензиностанция, склад за съхранение на петролни продукти, склад за съхранение на материали, ремонтно-сервизна работилница и административна сграда.
За улеснение при товаро-разтоварните работи на територията на базата са монтирани три телфера.

Строителна и лека механизация

• Машина за запълване на пукнатини и дупки с асфалтова смес
• Техника за уплътняване
• Техника за фрезоване
• Багери
• Грейдери
• Трактори
• Вибрационни трамбовки
• Автогудронатори
• Опесъчители
• Компресори
• Фугорезачки
• Машина за демаркиране на пътна маркировка
• Резачки
• Кастрачки
• Храсторези
• Духалки
• Генератори

Автотранспорт

Автотранспортният парк на „Инфра Експерт”АД се обновява постоянно като обезпечава достъпа до всеки от обектите, по които компанията работи.

• Товарни автомобили – самосвали
• Автобетоносмесители
• Седлови влекачи
• Цистерни
• Бордови автомобили
• Специализирани автомобили
• Автобус
• Леки автомобили